เหตุใดบอทของฉันจึงถูกตั้งค่าสถานะว่า มีการเติบโตทางลัดจากปัจจัยภายนอก