ฉันได้รับเจตนาเนื้อหาข้อความสำหรับการทำงานอื่นๆ ฉันสามารถใช้คำสั่งคำนำหน้า (Prefix) ได้หรือไม่