เนื้อหาข้อความ: Privileged Intent สำหรับบอทที่ได้รับการยืนยัน