Vad anses vara accepterad användning av Privilegierade avsikter?