Jag fick Avsikten för meddelandeinnehåll för annan funktionalitet - får jag använda prefixkommandon?