Varför vi rört oss vidare till snedstreckskommandon