Czy mogę używać poleceń prefiksowych jeśli otrzymałem zgodę na dostęp do treści wiadomości dla funkcji w kategorii inne funkcjonalności?