Czy mogę używać wzmianek lub wiadomości prywatnych jako komend?