Odmowa dostępu do treści wiadomości dla zweryfikowanych botów